Nowy Testament

 

 

 


Ewangelia według św. Mateusza -  (czas trwania 2:52:04)

 

Ewangelia według św. Marka -  (czas trwania 1:46:45)

 

Ewangelia według św. Łukasza -  (czas trwania 2:55:13)

 

Ewangelia według św. Jana -  (czas trwania 2:18:24)

 

Dzieje Apostolskie -  (czas trwania 2:32:07)

 

List do Rzymian -  (czas trwania 1:17:52)

 

1 List do Koryntian -  (czas trwania 1:12:27)

  • 2 List do Koryntian - cały (czas trwania 44:19)
  • List do Galatów - cały (czas trwania 24:18)
  • List do Efezjan - cały (czas trwania 23:05)

List do Filipian -  (czas trwania 16:10)


List do Kolosan -  (czas trwania 17:09)


1 List do Tesaloniczan -  (czas trwania 13:12)


2 List do Tesaloniczan -  (czas trwania 8:09)


1 List do Tymoteusza -  (czas trwania 18:36)


2 List do Tymoteusza -  (czas trwania 14:22)


List do Tytusa -  (czas trwania 7:49)


List do Filemona -  (czas trwania 03:24)


List do Hebrajczyków -  (czas trwania 53:46)

 

List św. Jakuba Apostoła -  (czas trwania 17:48)


1 List św. Piotra Apostoła -  (czas trwania 22:07)


2 List św. Piotra Apostoła -  (czas trwania 11:30)


1 List św. Jana Apostoła -  (czas trwania 21:34)


2 List św. Jana Apostoła -  (czas trwania 2:13)


3 List św. Jana Apostoła -  (czas trwania 2:35)


List św. Judy Apostoła -  (czas trwania 5:05)


Apokalipsa św. Jana -  (czas trwania 1:28:15)