Stary Testament

 

 


O nagraniu (czas trwania 0:12)

 
Księga Rodzaju - (czas trwania 3:31:27)

Księga Wyjścia -  (czas trwania 2:57:34)

Księga Kapłańska -  (czas trwania 2:41:53)


Księga Liczb -  (czas trwania 3:19:11)

Księga Powtórzonego Prawa -  (czas trwania 3:04:15)

Księga Jozuego -  (czas trwania 1:59:59) 

Księga Sędziów -  (czas trwania 01:59:14)

Księga Rut -  (czas trwania 25:00)

Pierwsza Księga Samuela -  (czas trwania 2:17:00)

Druga Księga Samuela -  (czas trwania 1:54:08)

Pierwsza Księga Królewska -  (czas trwania 2:22:56)

Druga Księga Królewska -  (czas trwania 2:17:14)
 
Pierwsza Księga Kronik -  (czas trwania 2:08:20)
 
Druga Księga Kronik -  (czas trwania 2:27:55)
 
Księga Ezdrasza -  (czas trwania 45:34)


Księga Nehemiasza -  (czas trwania 1:05:16)
 
Księga Tobiasza -  (czas trwania 54:00)
 
Księga Judyty -  (czas trwania 1:01:58)
 
Księga Estery -  (czas trwania 49:23)
 
Pierwsza Księga Machabejska -  (czas trwania 2:03:00)
 
Druga Księga Machabejska -  (czas trwania 1:53:42)
 
Księga Hioba -  (czas trwania 2:45:31)


Księga Psalmów -  (czas trwania 6:05:14)

Księga Przysłów -  (czas trwania 1:35:30)
 
Księga Koheleta (Eklezjastesa) -  (czas trwania 47:13)
 
Pieśń nad Pieśniami -  (czas trwania 27:32)


Księga Mądrości -  (czas trwania 1:19:28)

Mądrość Syracha (Eklezjastyk) -  (czas trwania 3:53:21)
 
Księga Izajasza -  (czas trwania 3:41:08)
 
Księga Jeremiasza -  (czas trwania 4:03:58)

Lamentacje -  (czas trwania 20:07)

Księga Barucha -  (czas trwania 29:27)

Księga Ezechiela -  (czas trwania 3:34:05)

Księga Daniela -  (czas trwania 1:26:13)

Księga Ozeasza -  (czas trwania 35:08)


Księga Joela -  (czas trwania 14:14)


Księga Amosa -  (czas trwania 26:29)


Księga Abdiasza -  (czas trwania 4:51)


Księga Jonasza -  (czas trwania 11:01)


Księga Micheasza -  (czas trwania 25:00)


Księga Nahuma - (czas trwania 12:33)


Księga Habakuka -  (czas trwania 12:42)


Księga Sofoniasza -  (czas trwania 13:27)


Księga Aggeusza -  (czas trwania 6:55)


Księga Zachariasza -  (czas trwania 43:27)


Księga Malachiasza - (czas trwania 17:31)