Wieś Siedlec

Wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Kostrzyn. Przez Siedlec przebiega krajowa droga nr 92, łącząca m.in. Poznań z Warszawą. Wieś położona jest 6 km na wschód od Kostrzyna. Stanowi wielkoobszarowe gospodarstwo rolne wraz zabudową blokową. Występuje tu także rozproszona, nieregularna zabudowa siedliskowa. W istniejącym założeniu folwarcznym wyróżnić można trzy zespoły architektoniczne, które prawdopodobnie istnieją w przybliżonych kształtach już około 200 lat. Są to wyliczając od południa: podwórze folwarczne, część rezydencjonalna oraz kolonia mieszkalna.

 

mapka2

 

 
W Siedlcu znajduje się gospodarstwo Stadniny Koni Iwno. Na odcinku między Kostrzynem a Siedlcem przykład nowoczesnego sposobu zadrzewienia dróg: po obu stronach szosy pasy trawiaste i pasy różnorodnych gatunków krzewów i drzew stanowiące urozmaicenie krajobrazu.

Nad brzegiem dawnego jeziora położony jest kościół pw. św. Mikołaja otoczony zabytkowym murem z bramą, w południowej części wsi. W odległości 300 m. na zachód od kościoła znajduje się grodzisko stożkowate na wyspie wśród bagien.

kladka

 

droga

 

stawy

Żródło: www.kostrzyn.wlkp.pl