Nowenny i nabożeństwa

 

matka

 

Porządek nabożeństw w Parafii siedleckiej: 

 

* W środę Msza św. o godz. 18:00  w łączności z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prośby i podziękowania, które będą czytane w czasie nowenny, można składać przed Mszą św. do zakrystii.

 * W czwartek17:30 różaniec w intencji o powołania kapłańskie i zakonne w naszej parafii.

 * W piątek o 17:45  Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 *  Pół godziny przed sobotnią Eucharystią panie z Żywego Różańca prowadzą różaniec.

W Wielkim Poście:

 - w piątek o godz. 17:30  - Droga Krzyżowa, bezpośrednio po niej Msza św.

 - w niedzielę o godz. 15:00 - Gorzkie Żale, bezpośrednio po nich dodatkowa Msza św.

 

 

 

*** 

Teksty wykorzystywane w czasie nabożeństw.

 

NOWENNA do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Modlitwa rzymska I

O Matko Nieustającej Pomocy, — z największą ufnością przychodzę dzisiaj — przed Twój święty obraz, — aby błagać o pomoc Twoją. — Nie liczę na moje zasługi, — ani na moje dobre uczynki, — ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa — i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. — Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela — i na krew Jego wylaną na krzyżu — dla naszego zbawienia. — Tenże Syn Twój umierając — dał nam Ciebie za Matkę. — Czyż więc nie będziesz dla nas, — jak głosi Twój słodki tytuł: — Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, — przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, — przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko, — zaklinam najgoręcej, — abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, — której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, ­— jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie — udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. — Ty wiesz, — że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, — abyś je nam rozdzielała. — Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, — u Serca Jezusowego tę łaskę, — o którą w tej nowennie pokornie proszę, — a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie — przez całą wieczność. Amen.   

Modlitwa rzymska II

O Matko Nieustającej Pomocy — pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko — tak jak Je przedstawia Twój cudowny obraz — w chwili, gdy Je przyciskasz do serca. — O tak — jakżebym i ja chciał trzymać się silnie — moimi niegodnymi rękami — Twojej potężnej prawicy.

Tym razem jednak o Matko Nieustającej Pomocy — nie proszę za sobą, lecz za braćmi i siostrami moimi, — którzy tutaj są zebrani wraz ze mną — przed Twoim cudownym obrazem — proszę za całym Kościołem świętym — i za całą nieszczęśliwą ludzkością. — Wejrzyj Królowo świata — jak wielka jest liczba potrzebujących, — smutnych i cierpiących — popatrz jak ciężkie są nasze czasy. — Czyż Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? — Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? — Wszak nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, — racz przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. — Obecna godzina jest Twoją godziną. — Więc okaż nam się Matką, — spiesz co prędzej z pomocą Swoją w tej naszej potrzebie. — Spiesz nam z pomocą Swoją zawsze — a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. Amen.

 MODLITWA POWSZECHNA - Wezwanie błagalne

O Maryjo usłysz błagania nasze!

- Za chorych, abyś ich uzdrowiła, -                           błagamy Cię MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY!

- Za strapionych, abyś ich pocieszyła,

- Za płaczących, abyś im łzy otarła,

- Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,

- Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomogła,

- Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,

- Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

- Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,

- Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

- Za zmarłych NN, abyś im orędowniczką w Niebie była,

- O wysłuchanie wszystkich próśb naszych,

Wspólne prośby do M. B. N. P.

O Maryjo, — Matko Nieustającej Pomocy, — która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz — z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp — z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. — Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań; — przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. — Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej — pomagaj nam nieustannie!

- Wielka Matko Boża,

- Matko nasza najlepsza,

- Pośredniczko nasza u Boga,

- Szafarko łask wszelkich,

- Matko świętej wytrwałości,

- Tronie miłosierdzia Bożego,

- Wszechmocy błagająca,

- Poręko naszego zbawienia,

- Pogromczyni mocy piekielnych,

- Kotwico naszej nadziei,

- Umocnienie słabych,

- Ucieczko uciśnionych,

- Żywicielko głodnych,

- Opatrzności ubogich,

- Cudowna lekarko w chorobach,

- Ratunku ginących grzeszników,

- Nadziejo zrozpaczonych,

- Patronko misji świętych,

- Wychowawczyni powołań kapłańskich,

- Mistrzyni życia duchowego,

- Strażniczko czystości,

- Opiekunko rodzin,

- Czuła Matko sierot,

- Zbawienie umierających,

- Pani naszych losów,

- Przewodniczko pewna do nieba,

- Obrono nasza na sądzie,

- Wybawicielko z czyśćca,                                                                

Pod Twoją obronę…

Wezwanie: Tyś naszą ucieczką o Pani!

Odpowiedź: Pomocą w uciskach i smutku!

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, dozwól prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 Wezwanie dziękczynne

              O Mario, przyjm dziękczynienia nasze!

 Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone, - dziękujemy Ci Matko Nieustającej Pomocy!

Za uzdrowionych z choroby,

Za pocieszonych w strapieniu,

Za ocalałych z rozpaczy,

Za podtrzymanych w zwątpieniu,

Za wyzwolonych z mocy grzechu,

Za wysłuchanych w błaganiu,

Za litość nam okazaną,

Za miłość Twą macierzyńską,

Za dobroć Twą niezrównaną,                                                            

Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się: Niepokalana Dziewico, któraś raczyła swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudzić naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, / otaczaj nas Swoją dobrocią, wspieraj Kościół Święty, zachowaj i pomnażaj wiarę wśród narodów katolickich. / Obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach. Dodawaj siły pracującym, odwagi cierpiącym i otwórz niebo dla umierających. / Bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. / Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


 

 

Modlitwa we wszystkich potrzebach

O Matko Boska Nieustającej Pomocy! Sam tytuł pod jakim Cię wzywamy, już mnie napełnia ufnością ku Tobie. O Pani moja! Oto widzisz mnie u nóg Swoich. Tobie przedstawiam wszystkie potrzeby życia swego..., obawy na godzinę śmierci i o nieustającą pomoc we wszystkim Cię proszę. O Matko moja, niechaj prośby moje dojdą do Ciebie w niebie i racz je łaskawie wysłuchać.

We wszystkich myślach, słowach, uczynkach i przedsięwzięciach moich racz mi dopomóc, Matko Boska Nieustającej Pomocy. Proszę Cię przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o nawrócenie grzeszników

         Matko Nieustającej Pomocy — wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego — wylaną dla dusz zbawienia, — wspomnij na boleści — jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało - i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, — którzy żyją z dala od Boga — i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa — ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. - O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia — dla tylu grzeszników, — zwłaszcza w naszej parafii żyjących. — Ofiaruj za nich sprawiedliwości Bożej — Krew Syna Swego — wraz z zasługami Twoich boleści — i wspieraj mnie w mym pragnieniu — pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa — przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.

Matko Nieustającej Pomocy — wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami — wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

Modlitwa za chorego

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo, a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, wszak chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką, a przy Twojej pomocy z pewnością odzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko, chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj cierpliwość, chroń od rozpaczy. Maryjo, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką najlepszą, pragniesz nas poratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen.

Modlitwa w chorobie

Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego, już i modlić się nie mogę. Nic mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mię zasmuca. Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja, a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek. W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję. Ty nie zapomnisz o cierpiących dzieciach swoich. Wspomóż mię Matko Nieustającej Pomocy, daj siłę, abym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął(a) każdą dolegliwość, a raczej o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia, przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci. Amen.

Modlitwy na dni nowenny

 

I

Matko Boska Nieustającej Pomocy z radością klękam przed Twym obrazem, gdyż widok jego wywołuje w mym sercu uczucie dziecięcej ufności. Na ręku trzymasz Boskie Dziecię, mojego Odkupiciela, mojego Boga wszechmocnego, najwyższego Pana życia i śmierci. Pana wszelkich łask. Ty zaś jesteś Jego Matką. Dziecię Jezus miłuje Cię i każdą prośbę wysłuchuje. Dlatego też wołam do Ciebie; Wspomóż mnie i daj łaskę, o którą Cię proszę. Amen.

II

 

Matko Boska Nieustającej Pomocy w Dzieciątku, które trzymasz widzisz nie tylko Jezusa, Syna Bożego ale wszystkich ludzi, którzy z jego woli stali się Twymi dziećmi. Nigdy nie zapominasz tej chwili, gdy umierający na krzyżu Jezus oddał Ci cały rodzaj ludzki w opiekę. Tak jak Jezus, na widok aniołów niosących narzędzia męki drży i u Ciebie pomocy szuka, tak samo każda zatrwożona, smutna, nawet zrozpaczona dusza może z ufnością uciekać się do Ciebie. Więc i ja w smutku i strapieniu szukam u Ciebie ratunku i pomocy. Wysłuchaj mnie, proszę gorąco i daj mi tę łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie.

III

 

Matko Boska Nieustającej Pomocy jakże jestem szczęśliwy, gdy się wpatruję w Twój cudowny obraz. Mówi mi on przecież o Twojej potędze i dobroci. Widzę na nim greckimi literami wypisaną Twoją nazwę, że jesteś Matką Boga. Widzę Archanioła Gabryjela, który Cię pozdrowił jako pełną łaski. Widzę Archanioła Michała, który mi przypomina, że jesteś królową wojsk niebieskich. Twoja ręka obejmuje rączki Dzieciątka Jezus. To wszystko poucza mnie, że jesteś niepokalana, święta, arcydziełem wszechmocnego Boga. Pozdrawiam Cię jako Królowę nieba i ziemi. A chociaż jesteś tak potężna, nie obawiam się stanąć przed Twoim obliczem i przedstawić Ci prośby... O czcigodna Pani i Matko moja, wysłuchaj mnie łaskawie i wspomóż. Amen.

IV

 

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój cudowny obraz stał się źródłem szczęścia i nadziei dla biednych ludzi. Dzieciątko Jezus, które do serca tulisz, to nasz Bóg tak łaskawy i miłosierny, że z miłości ku stworzeniom stał się człowiekiem i bolesną śmiercią krzyżową, ludzi od śmierci wiecznej wybawił. Na czole Twym błyszczy jasna gwiazda. Czyż nie jesteś Jutrzenką zaranną, która nam zwiastowała dzień odkupienia? Czyż nie jesteś Gwiazdą Morską, która wśród wichrów i nawałnic prowadzi dusze do portu wiecznego zbawienia? Myśl, że mam taką dobrą i potężną Matkę, napawa mnie ustawiczną radością, a zarazem nadzieją, że prośby moje będą wysłuchane.

Matko Nieustającej Pomocy, okaż mi się Matką. Amen.

 

V

 

Matko Boska Nieustającej Pomocy, gdy patrzę na Twój cudowny obraz stwierdzam, że słusznie zostałaś nazwana Matką Bolesną. Dziecię Jezus, które drży na widok przyszłej męki, odczuwa w duchu te niewymowne cierpienia, które mu ludzie przygotowali. To samo odczuwałaś i Ty także Matko Zbawiciela. Twoje Serce przeszyte zostało siedmiu mieczami. Matko moja współczując z Tobą żałuję za grzechy moje, które przyczyniły się do cierpień Twoich i Jezusowych. Przez te boleści, któreś wycierpiała, proszę Cię daj mi prawdziwy żal za grzechy i siłę bym ich w dalszym życiu unikał. Daj mi także, tę łaskę o którą w tej nowennie tak usilnie błagam. Amen.

VI

 

Matko Boska Nieustającej Pomocy Twój cudowny obraz mówi mi o wielkich cierpieniach, któreś wraz z Jezusem zniosła dla naszego zbawienia. Włócznia, która miała przebić serce Twego Syna, już przedtem przeszyła Twoje Serce. Wiesz przeto dobrze, czym jest smutek i cierpienie. Możesz je także jako Królowa nieba zmniejszyć lub zupełnie uchylić. Z Twych oczu bije współczucie, które odnosi się do Dzieciątka Jezus i do nas, niosących krzyż cierpienia. Dziecię Jezus tulisz do siebie, lecz oczy zwracasz na czcicieli Twoich, którzy u Ciebie szukają pomocy i ratunku. Matko moja wysłuchaj moją modlitwę i daj mi łaskę o którą Cię błagam w tej nowennie.

VII

 

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Ty jesteś skarbnicą łask Bożych. Wszystkie łaski przechodzą przez Twoje miłosierne ręce. Dlatego do Ciebie zwraca się każdy, kto pomocy i ratunku potrzebuje. Ty zaś spieszysz chętnie swym czcicielom z pomocą, bo jesteś Matką Bolesną i Opiekunką rodzaju ludzkiego. Jako Matka Boża stoisz zawsze przy boku Dawcy łask wszelkich. On nie odrzuca żadnej Twojej prośby. Od wieków nie słyszano, aby kto uciekał się do Ciebie, został opuszczony. Współodkupicielko nasza, jako współwłaścicielka skarbca niebieskiego możesz z niego czerpać bez ograniczenia. Pani moja i Królowo wspomóż mnie i daj łaskę, o którą Cię proszę w tej nowennie. Amen.

 

VIII

 

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój obraz jest księgą, w której można wyczytać o miłości Jezusa Chrystusa i Jego cierpieniach, a zarazem o cnotach, które nas mają upodobnić do Niego. Kolor złoty, który jest tłem obrazu i zdobi Twoje szaty, przypomina nam niebo i żar miłości. Uczysz nas, że miłość jest jedynym środkiem osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Kolor fioletowy przypomina Twe cierpienia i pokutę, którą czynić winniśmy za nasze grzechy. Kolor zielony to znak nadziei świętej. Kolor czerwony stawia nam przed oczy krew najdroższą Jezusa i Jego królewski majestat. Cały zaś obraz mówi do nas: „Miejcie ufność, Ja jestem Matką miłosierdzia. Przekonacie się, że jestem Matką Nieustającej Pomocy”. Wspomóż więc mnie o Maryjo, daj mi łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie. Amen.

 

IX

 

Matko Boska Nieustającej Pomocy, z wielkim nabożeństwem i ufnością, że zostanę wysłuchany odprawiam tę nowennę. Dzisiaj znowu słyszysz moją prośbę i jestem pewny, że mnie wysłuchasz. A jeżeli jest inna Wola Boża, daj mi łaskę, która jest mi najpotrzebniejsza. Wspomnij Syna Swego i swe boleści, na tytuł któryś sobie wybrała. Święta Maryjo, Matko Boża, tak wielka jest moja ufność, że z góry dziękuję Ci za otrzymaną łaskę. Dziękuję Ci też za wszystkie inne dobrodziejstwa, któreś mi aż do tej chwili wyświadczyła. Ty zaś, Matko moja, módl się za mną grzesznym, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

PIEŚNI

 

MATKO POMOCY NIEUSTAJĄCEJ - proś Boga za nami!

1. Do Ciebie Matko Szafarko łask, Błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, Nadzieją Tyś nam jedyną. W cierpienia czas pomocą darz, I nieustannie ratuj nas!

Gdy Twojej chwały niebieski tron, Daleki duszy cierpiącej, Spoglądnij na nas przez obraz on, Pomocy Nieustającej. W cierpienia czas pomocą darz, I nieustannie ratuj nas!

Twe lica jakże łaskawe są, Pociąga słodycz z nich Twoja. Ufamy mocno, że ulżysz łzom, I wsparciem staniesz się w znojach. W cierpienia czas pomocą darz, I nieustannie ratuj nas!

Gdy duszę smutku zasępi cień, Ułuda myśl nam zamąci. Niech noc nam w jasny zamieni dzień, Twa pomoc Nieustająca. W cierpienia czas pomocą darz, I nieustannie ratuj nas!

Gdy weźmiem w chwili ostatniej już, Gromnicę światłem płonącą, Śmiertelnych wrogów, Maryjo zmóż Pomocą Nieustającą. W cierpienia pomocą darz, I nieustannie ratuj nas!

2. Gdy trwoga nas ogarnie, — Matko wspomóż nas, I smutku skróć męczarnie, Matko wspomóż nas! Matko Ty wspomagaj nas! Nieustannie w każdy czas!

Gdy wiarę tracim żywą, Matko wspomóż nas, Nadzieję wzbudź prawdziwą, Matko wspomóż nas! Matko Ty wspomagaj...

Gdy miłość gaśnie w duszy, Matko wspomóż nas, Niech głos nasz Ciebie wzruszy. Matko wspomóż nas. Matko Ty wspomagaj...

W pokusy złej godzinie Matko... Kto wzywa Cię nie zginie. Matko…

Gdy śmierci grot nas zrani, Matko... Do nieba prowadź Pani, Matko...

3. Matko najlepsza, Ty cierpień ciosy, I nasze troski najlepiej znasz, W pieśni ku Tobie wznosimy głosy, Pociechę Ty nam i pomoc dasz. Nieustająca Tyś Pomoc nasza, Więc nas wspomagaj w niedoli czas, Kiedy łza gorzka lica nam zrasza, Do serca Swego przygarnij nas.

Płynie w nowennie nieustającej, Do Ciebie prośby i skargi ton, Serce Twe bowiem nam współczujące, To miłosierdzia i łaski tron. Nieustająca Tyś...

Obraz Twój kiedyś hen przed wiekami. Na wyspie Krecie lud wierny czcił, Wkrótce zasłynął on tam cudami. Największym skarbem krainy był. Nieustająca Tyś...

Potem do Rzymu był przeniesiony, Gdy pogan wojska zdobyły wschód. Tutaj on znany, kochany, czczony, Przez sługi Twoje, przez wierny lud.

Wieść o Twych cudach po świecie płynie, Do wszystkich domów, do wszystkich chat. W każdej Tyś czczona jest dziś krainie, Miłością Swoją zdobyłaś świat.

Matko najlepsza, do Ciebie płynie Głos prośby naszej w modlitwie tej, Kiedy krzyż ciśnie w tej łez dolinie Ty nieustannie wspomagać chciej.

4. Otocz pomocą Matko Swe dzieci, Wspieraj na każdy dzień. Promień Twej łaski niech im zaświeci,

Smutku rozprasza cień, Nieustającej Pomocy, o Matko wzywamy Twej, Swym płaszczem we dnie i w nocy, Swe dziatki osłaniać chciej.

Otocz pomocą czyste te dusze, które chce uwieść świat. Strzeż ich czystości, wybiel je w skrusze, Cnoty zachowaj kwiat. Nieustającej...

Otocz pomocą dusze w rozterce, Pośród rozstajnych dróg, Syna Twojego otwórz im serce, Przywiedź do Jego stóp. Nieustającej...

5. O Matko dzięki za hojne dary, Za łaski Twojej obfity siew. Tyś nie zawiodła sług Twoich wiary, Więc przyjmij za to wdzięczności śpiew. Maryjo, niesiem Ci dziękczynienie, Z miłością z serca wypływającą, Za dobroć Twoją i wspomożenie, Za Pomoc Twoją Nieustającą.

Ufności naszej Tyś jest ostoją, Ty wspierasz w trudach pomocą Swą. Za Twą pociechę, za hojność Twoją, Składamy dzięki dziś pieśnią tą. Maryjo...

*************

 

Nowenna do św. Mikołaja

 

1. MODLITWA WSTĘPNA

Chwalebny święty Mikołaju, cie­bie Bóg obdarzył wielkim przywile­jem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umie­rającym niosłeś pociechę, trędowa­tym uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port, uwięzionym wol­ność. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz.

Uciekamy się do ciebie i błagamy o pomoc w tych sprawach, które pra­gniemy Ci przedstawić... (chwila ciszy)

2. MODLITWY NA KAŻDY DZIEŃ

Dzień pierwszy

 

Święty Mikołaju, urodzony szla­chetnie i żyjący w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Wyjednaj mi u Boga łaskę naślado­wania ciebie, bym nie przywiązywał się do dóbr tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa na­tchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.

W. Prawica Pańska go umocniła.

P. Dlatego będzie błogosławiony na wieki.

W. Módl się za nami Św. Mikołaju.

P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień drugi

 

Chwalebny święty Mikołaju, któ­rego Kościół obdarzył możnością wspomagania bliźnich, uproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie samolubstwo, a pragnął jedynie Boga najwyższego, spełnianie Jego świętej woli i zbawienie swej duszy. Wyjed­naj mi łaskę, abym zarządzenia Bożej Opatrzności przyjmował chętnie, z miłością i z pokojem.

W. Bóg zesłał na niego hojne błogo­sławieństwo.

P. Szczerozłotą koronę włożył na jego głowę.

W. Módl się za nami Św. Mikołaju.

P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień trzeci

 

O święty Mikołaju, mimo swej niewinności tak bardzo umartwiałeś swe ciało. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Proszę cię gorąco, święty i miłosierny mój Opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy, grzesznego życia i ducha pokuty.

W. Ozdobiłeś go blaskiem i dostojeń­stwem.

P. Uczyniłeś go błogosławieństwem dla narodów.

W. Módl się za nami Św. Mikołaju.

P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień czwarty

 

O święty Mikołaju, widok twej pokory, którą sobie obrałeś za prze­wodniczkę swego życia, zawstydza mnie. Albowiem ja, który przed Bo­giem jestem prochem i niczym, szu­kam czasem swego wyniesienia, a poniżenia drugich. Odtąd chcę zmienić swe dotychczasowe życie i stać się twym gorliwym naśladow­cą. Wyjednaj mi u tronu najwyższego łaskę ukochania pokory, a znienawi­dzenia szatańskiej pychy.

W. Bóg wybrał go i bardzo umiłował.

P. Dał mu zamieszkać w swoim przybytku.

W. Módl się za nami Św. Mikołaju.

P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień piąty

 

Święty Mikołaju, wielki cudo­twórco! Podziwiam twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczo­nych krzywd i twoją wielką miłość względem prześladowców. Boli mnie i zawstydza własna niecierpliwość, wstręt i nienawiść, jaką żywię w ser­cu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek obrazili. Jakbym był szczęśliwy, gdybym za twoją przy­czyną, otrzymał dar cierpliwości. Wysłuchaj dzisiaj mojej prośby.

W. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu.

P. A Bóg trwa w nim.

W. Módl się za nami Św. Mikołaju.

P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień szósty

 

O święty Mikołaju, twoje wielkie umiłowanie woli Bożej, jakże gorz­kim jest dla mnie wyrzutem niecier­pliwości i buntu przeciwko świętym i zamiarom Bożej Opatrzności. Chorobę i cierpienie, które Bóg zsyła dla dobra mej duszy, uważam za najwyż­szą karę. Uproś mi u Boga, święty mój opiekunie, cierpliwe znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie do­brotliwy Bóg raczy zesłać.

W. Błogosławieni, których droga nieskalana.

P. Którzy postępują zgodnie z pra­wem Pańskim.

W. Módl się za nami Św. Mikołaju.

P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień siódmy

 

Święty Mikołaju, jakże mi daleko do twych wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postra­chem byłeś piekła. Zaś ja grzeszny i nędzny dając bliźniemu zły przy­kład byłem sługą szatana. Proszę cię, święty Mikołaju, do­pomagaj mi do walki z grzechem wżyciu osobistym oraz bym starał się więcej o nawrócenie bliźnich.

W. Myśli mego serca zawsze są przed Tobą.

P. Panie, pomocy moja i mój Zbawi­cielu.

W. Módl się za nami Św. Mikołaju.

P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień ósmy

 

Święty Mikołaju, jakże źle postę­puję. Nie czuwam nad zmysłami. Zapominam, że one są właśnie tymi bramami, przez które śmierć wchodzi do mej duszy. Wyszukuję nawet oka­zje, by dogodzić zmysłom. Chcę się poprawić, lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. Dlatego proszę Cię, święty mój Obrońco, ulituj się i wy­jednaj mi łaskę u Boga, bym panował nad swymi zmysłami.

W. Błogosławieni, których droga nieskalana.

P. Którzy postępują zgodnie z pra­wem Pańskim.

W. Módl się za nami Św. Mikołaju.

P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dzień dziewiąty

 

Święty Mikołaju, rozważając twoją błogosławioną śmierć pragnę i ja szczęśliwie żywot zakończyć z Naj­świętszym Imieniem Jezus i Maryja na ustach. Chciałbym nagrodę otrzymać, lecz mało pracuję, by na nią zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć. Pragnąłbym cie­szyć się z Tobą na wieki, lecz nie mam ochoty cierpieć.

W. Błogosławieni, których droga nieskalana.

P. Którzy postępują zgodnie z pra­wem Pańskim.

W. Módl się za nami św. Mikołaju.

P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

3. MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

 

 

Święty mój dobroczyńco i opieku­nie, zechciej łaskawie przyjąć tę no­wennę ku czci twojej odprawioną. Kocham cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie po katolicku, osiągnął chwałę niebieską i cieszył się wraz z tobą na wieki. Amen.

LITANIA DO ŚW. MIKOŁAJA

 

Kyrie, elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste usłysz nasz! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże,                                         zmiłuj się nad nami.

Duchy Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo,                                               módl się za nami.

Św. Mikołaju, wierny sługo Boży,

Św. Mikołaju, sługo Boży,

Św. Mikołaju, przewodniku błądzących,

Św. Mikołaju, podporo upadających,

Św. Mikołaju, ratunku tonących,

Św. Mikołaju, uzdrowienie chorych,

Św. Mikołaju, mężu według serca Bożego,

Św. Mikołaju, ozdobo kapłanów,

Św. Mikołaju, oświecenie biskupów,

Św. Mikołaju, opiekunie sierot,

Św. Mikołaju, patronie młodych,

Św. Mikołaju, patronie panien,

Św. Mikołaju, odwracający wiernych od złego,

Św. Mikołaju, pociecho strapionych,

Św. Mikołaju, nasz orędowniku u Boga,

Św. Mikołaju, cieszący się chwałą niebios,

Baranku Boży, który gładzisz grze­chy świata,    przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,    wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grze­chy świata,   zmiłuj się nad nami.

W. Św. Mikołaju, chwalebny wyznawco Chrystusa.

P. Wysłuchaj prośby nasze.

W. Módl się za nami św. Mikołaju.

P. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ:         

Miłosierny Boże, pokornie Cię prosimy, za wstawien­nictwem świętego Mikołaja biskupa, czuwaj nam nami wśród wszelkich niebezpieczeństw, abyśmy bez prze­szkód szli drogą wiodąca do zbawie­nia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.